افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
حکم وزیر کشور در خصوص انتصاب شهردار جدید سمنان 12 آبان 1400

حکم وزیر کشور در خصوص انتصاب شهردار جدید سمنان

حکم وزیر کشور در خصوص انتصاب شهردار جدید سمنان ، توسط استاندار به سید علی مرتضی نژاد اعطاء شد.