افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
رفع موانع توسعه شهر از اولویت های کاری شورای شهر رشت 04 آذر 1400

رفع موانع توسعه شهر از اولویت های کاری شورای شهر رشت

رییس شورای اسلامی شهر رشت گفت: از میان برداشتن موانع پیشرفت و توسعه شهر رشت از اولویت های کاری این دوره از شورای شهر رشت است.

حکم شهردار رشت از سوی وزارت کشور تایید شد 05 آبان 1400

حکم شهردار رشت از سوی وزارت کشور تایید شد

رئیس شورای اسلامی رشت گفت: حکم علوی بطور رسمی به عنوان شهردار رشت توسط وزارت کشور تایید شد.