افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 28 November , 2021
جلب مشارکت در پروژه های شهری مقدمه تحقق درآمد پایدار شهرداری ها است 18 آبان 1400
رئیس فراکسیون مدیریت شهری:

جلب مشارکت در پروژه های شهری مقدمه تحقق درآمد پایدار شهرداری ها است

رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد زمینه های قانونی برای درآمدهای پایدار کلانشهرها و استفاده از ظرفیت شهرداری جهت تحقق آن و جلب مشارکت در تامین مالی پروژه های شهری را از جمله موارد مهم در راستای ایجاد درآمدهای پایدار است.