افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
محسن حمیدی بعنوان شهردار اسلامشهر انتخاب شد 23 شهریور 1400

محسن حمیدی بعنوان شهردار اسلامشهر انتخاب شد

بح امروز با رای اکثریت قاطع آرای اعضای شورای اسلامی شهر دکتر محسن حمیدی بعنوان شهردار اسلامشهر انتخاب شد