افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
عضو شورای اسلامی شهر مشهد: شهرداری الکترونیک در این شهر باید محقق شود 11 آبان 1400

عضو شورای اسلامی شهر مشهد: شهرداری الکترونیک در این شهر باید محقق شود

عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر مشهد گفت: تحقق شهرداری الکترونیک می تواند حجم بسیاری از مراجعات را کاهش دهد لذا باید به معنای واقعی وارد این بستر شد.