افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
آمادگی شورای شهر برای تشکیل مجمع نمایندگان تهران 11 خرداد 1399

آمادگی شورای شهر برای تشکیل مجمع نمایندگان تهران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران از اعلام آمادگی راه اندازی مجمعی با حضور اعضای شورای شهر و نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خبر داد.