افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی: پس از شکست کرونا به شیراز سفر کنید 17 اردیبهشت 1399

دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی: پس از شکست کرونا به شیراز سفر کنید

دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی در پیامی، پانزدهم اردیبهشت روز گرامیداشت شیراز را به شهروندان و شهردار این شهر تبریک گفت و به گردشگران سراسر جهان توصیه کرد که پس از شکست کرونا به شیراز سفر کنند.