افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
پل پیاده راه،منظری از مجمع الجزایر شناور 17 آبان 1399

پل پیاده راه،منظری از مجمع الجزایر شناور

پروژه "جزایر شناور" تلاشی است برای ترکیب زیرساخت ها در فضای عمومی در شهری با تراکم بالا. در آینده، شهرهای ما ممکن است تعداد زیادی از این فضاها را داشته باشند.