افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
روش‌های نوین جهان برای مدیریت هوشمند پسماند 28 بهمن 1399

روش‌های نوین جهان برای مدیریت هوشمند پسماند

اینترنت اشیا می‌تواند با تبدیل مدیریت پسماند به فرآیندهای جمع‌آوری داده محور، خدمات جمع‌آوری زباله را بهینه کند و هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهد.

مثلث مدیریت پسماند 19 بهمن 1397

مثلث مدیریت پسماند

مدیریت پسماند های شهری یکی از مسائلی است که بر ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در شهرها اثری مستقیم دارد و سیاستگذاری های مدیریتی کشورها در حوزه هایی چون فرهنگ سازی و آموزش های شهروندی، استفاده از راهکارهای نوین جمع آوری و حمل زباله، توجه ویژه به بخش بازیافت از مبدا، حرکت […]