| Friday, 27 May , 2022
تشکیل نشست هیئت مدیره متروی اصفهان باحضور معاون عمرانی وزیر کشور 28 دی 1397

تشکیل نشست هیئت مدیره متروی اصفهان باحضور معاون عمرانی وزیر کشور

جمالی نژاد: وزارت کشور حمایت های لازم برای تسریع در اجرای خط دو متروی اصفهان را انجام می دهد.