افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
ماجرای تعطیلی ۲ روزه متروی تبریز چه بود؟ 26 آبان 1400

ماجرای تعطیلی ۲ روزه متروی تبریز چه بود؟

قطار شهری تبریز که به یک پروژه‌ی فوق فرسایشی تبدیل شده و گویا به این زودی ها تکمیل نخواهد شد، همچنان قصد ندارد بدون حاشیه به کار خود ادامه دهد. گویا اصلا قرار نیست مردم تبریز بعد از سالها و شاید بهتر بگوییم بعد از تغییر چند نسل، طعم شیرین استفاده از قطار شهری را بچشند و رفع ترافیک و راه بندان خیابان ها ارمغان این پروژه‌ی بزرگ به مردم تبریز باشد.