افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
ملبورن چگونه به بهترین شهر برای زندگی در جهان تبدیل شد؟ 20 بهمن 1397
تجارب شهردار ملبورن

ملبورن چگونه به بهترین شهر برای زندگی در جهان تبدیل شد؟

ملبورن طی دهه اخیر چندین بار از سوی مجله اکونومیست و مرکز مرسر به‌عنوان بهترین شهر جهان برای زندگی معرفی شد. در این بررسی که هرساله ساله توسط اکونومیست انجام می‌شود؛ ۱۴۰ شهر با در نظر گرفتن ۳۰ شاخص مورد بررسی قرار می‌گیرند و از بین آن‌ها بهترین شهرها برای زندگی انتخاب می‌شوند. گفتنی است […]