افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
مبلمان شهری و جایگاه آن در ارتقای احساس 09 اسفند 1397
دکتر علیرضا اژدری، عضو کمیته علمی چهارمین جشنواره مبلمان شهری 

مبلمان شهری و جایگاه آن در ارتقای احساس

مبلمان شهری شاید به عنوان رسانه دارای اثرگذاری غیرمستقیم تری نسبت به رسانه های دیگر نظیر سینما و تلویزیون باشد، ولی تاثیر آن ماندگارتر و گاهی عمیق تر است. اگر بپذیریم که شهر صرفا مکانی فیزیکی نیست که بر اساس الگوی توسعه سرمایه محور بنا شده باشد، بلکه مکانی است که فرهنگ سازی میکند و […]