افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
در شهرداری‌ها مبارزه با فساد با جدیت دنبال شود 20 آبان 1400
استاندار هرمزگان خواستار شد:

در شهرداری‌ها مبارزه با فساد با جدیت دنبال شود

استاندار هرمزگان گفت: در دوره جدید، مبارزه با فساد در شهرداری‌ها با جدیت دنبال شود.