افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
واریز ۷۶۲ میلیارد عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری اراک 11 مرداد 1400

واریز ۷۶۲ میلیارد عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری اراک

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک گفت: در طول چهار سال اخیر ۷۶۲ میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده به حساب شهرداری اراک واریز شد.