افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
اصلاح لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها 11 مهر 1400
به منظور تامین نظر شورای نگهبان

اصلاح لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان موادی از لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری هاو دهیاری ها را اصلاح کردند.