افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
جمع بندی نهایی لایحه درآمد پایدار شهرداری ها به جلسات بعدی موکول شد 29 مرداد 1399
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس

جمع بندی نهایی لایحه درآمد پایدار شهرداری ها به جلسات بعدی موکول شد

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نشست این کمیسیون را تشریح کرد.