افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
اصلاح لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها در کمیسیون امور داخلی کشور وشوراها 26 آبان 1400

اصلاح لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها در کمیسیون امور داخلی کشور وشوراها

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تغییرات اعمال شده بر روی لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری به منظور تامین نظر شورای نگهبان را تشریح کرد.