افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
بررسی لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در کمیسیون شوراها 05 آبان 1399

بررسی لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در کمیسیون شوراها

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در هفته جاری به بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اعاده شده از شورای نگهبان با حضور کارشناس مرکز پژوهش‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط می‌پردازد.