افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
کمیسیون شوراها در تلاش برای تأمین نظر شورای نگهبان در زمینه لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها 03 خرداد 1400
حدادی نشست کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس را تشریح کرد

کمیسیون شوراها در تلاش برای تأمین نظر شورای نگهبان در زمینه لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس در تشریح نشست این کمیسیون گفت: لایحه شورای عالی ترافیک و لایحه درآمدهای پایدار ارجاعی از شورای نگهبان در کمیسیون بررس شد.