افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
موافقت با تاسیس ۴ شهرداری جدید در هرمزگان 16 آبان 1400

موافقت با تاسیس ۴ شهرداری جدید در هرمزگان

وزیر کشور در ابلاغیه ای به استاندار هرمزگان با تاسیس چهار شهرداری جدید در هرمزگان موافقت کرد.