افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
مهاجرت به پایتخت، سکونت در کرج 05 مرداد 1399

مهاجرت به پایتخت، سکونت در کرج

عضو شورای شهر کرج گفت: برای جلوگیری از افزایش ساخت و ساز غیر مجاز در حریم شهر کرج، به دنبال ایجاد کمربند سبز در این محدوده هستیم.