افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
شهرها را با قوانین کهنه اداره می‌کنیم/ ضرورت تنقیح قوانین حوزه شهری 18 شهریور 1399
رئیس شورای استان خراسان رضوی:

شهرها را با قوانین کهنه اداره می‌کنیم/ ضرورت تنقیح قوانین حوزه شهری

اله­یاری با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختارها گفت: ما شهرها را با قوانین سال ١٢٨۶ و ١٣٠٩ و ١٣٣۴ اداره می‌کنیم و این مسئله بسیار نگران کننده است.