| Wednesday, 18 May , 2022
شمارش معکوس برای سوت قطار ملی در پایتخت 25 اسفند 1399

شمارش معکوس برای سوت قطار ملی در پایتخت

ناوگان مترو تهران در سال‌های اخیر با کمبود واگن مواجه بوده‌ اما با کلید خوردن طرح تولید قطار ملی توسط متخصصان داخلی در سال جهش تولید، امیدها برای رونق حمل و نقل ریلی ایجاد شده‌ است و حال انتظارها برای شنیدن صدای سوت این قطار به روزهای پایانی نزدیک می شود.