افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
خریداری سی واگن برای قطارشهری مشهد 24 آبان 1400
مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد خبر داد:

خریداری سی واگن برای قطارشهری مشهد

مدیرعامل شرکت قطار شهری شهرداری مشهد از تحویل‌۳۰ واگن که قرار است در خط سه قطارشهری مورد استفاده قرار بگیرند، خبر داد.