افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 28 November , 2021
گزینه‌های غیربومی برای تصدی شهرداری قزوین دعوت شدند 10 مرداد 1400

گزینه‌های غیربومی برای تصدی شهرداری قزوین دعوت شدند

منتخب ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین گفت: در بررسی گزینه‌های غیربومی شهرداری قزوین، محمدرضا رضاپور، رضا شرفی، علی‌رضا عصمت‌پرست، مسعود مختاری، عباسعلی مدیح، حسین معصوم و سید محمدناظم رضوی جهت ارائه برنامه‌های خود در هفته جاری به صحن شورای ششم دعوت شدند.