افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
اجرای قانون بله ، حرمت شکنی نه 30 دی 1397

اجرای قانون بله ، حرمت شکنی نه

تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان یکی از کارهای خوب و ماندگار مجلس بود که در کارنامه بهارستان نشینان دوره دهم ثبت گردید. 🔰اهمیت لزوم تصویب قانون سیستم بسته و مستهلک مدیریت کشور وچرخش مدیران تکراری از دستگاهی به دستگاه دیگر نه تنهاموجب مختل شدن چرخه نخبگان در این سیستم و محروم ماندن بدنه حاکمیت از […]