افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
ابلاغ قانون جهش تولید مسکن 29 شهریور 1400

ابلاغ قانون جهش تولید مسکن

قانون جهش تولید مسکن مشتمل بر ۲۵ ماده و ۳۲ تبصره از سوی مجلس به دولت برای دستور ابلاغ، ارایه شد