افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 28 November , 2021
مجلس یازدهم برای محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه ای نداشت 25 مهر 1400
دکتر قالیباف در نطق پیش از دستور:

مجلس یازدهم برای محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه ای نداشت

رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس یازدهم برای محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه ای نداشته است، تاکید کرد: محرمانه بودن اموال مسئولان تصمیم مجلس هشتم است نه مجلس یازدهم.

اگر همه مراجع قانونی، نامزدی را تایید کند دلیل ندارد که هیئت نظارت آنها را رد کند 26 اردیبهشت 1400
رئیس مجلس شورای اسلامی

اگر همه مراجع قانونی، نامزدی را تایید کند دلیل ندارد که هیئت نظارت آنها را رد کند

رئیس مجلس در پاسخ به اخطار یکی از نمایندگان درخصوص صلاحیت نامزدها در انتخابات شوراهای شهر و روستا تاکید کرد: هیات نظارت باید براساس قانون و بر مبنای استعلام ها از مراجع ذی ربط عمل کند.