افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
کمک مالی از منابع ملی و استانی به شهرداری اهواز 26 مرداد 1400
استاندار خوزستان خبر داد

کمک مالی از منابع ملی و استانی به شهرداری اهواز

استاندار خوزستان گفت: صحبت‌هایی در رابطه با منابع و مصارف شهرداری اهواز انجام شده و قرار است از منابع مختلف ملی، استانی و ملی - استانی در حد امکان به شهرداری اهواز کمک شود