افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
شهردار اصفهان معرفی شد 06 شهریور 1400

شهردار اصفهان معرفی شد

در ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، علی قاسم زاده به عنوان شهردار اصفهان معرفی شد