افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
قاسمی ، استاندار جدید همدان پست‌های مدیریتی خود را به بهترین شکل انجام داده است 01 آبان 1400

قاسمی ، استاندار جدید همدان پست‌های مدیریتی خود را به بهترین شکل انجام داده است

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان، گفت: استاندار جدید همدان، پست‌های مدیریتی خود را به بهترین شکل انجام داده و با سیستم وزارت کشور آشنایی دارد.