افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
هوشمندسازی باید اولویت نخست مدیریت شهری باشد 01 آذر 1400
عضو شورای شهر شیراز:

هوشمندسازی باید اولویت نخست مدیریت شهری باشد

رئیس کمیسیون هوشمندسازی، فناوری‌های نوین و اطلاعات شورای شهر شیراز تاکید کرد: هوشمندسازی باید به عنوان اولویت اول مدیریت شهری در نظر گرفته شود.