افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
ثبات در مدیریت شهری؛ یکی از مطالبات مردم است 30 آبان 1400
فرماندار رشت عنوان کرد:

ثبات در مدیریت شهری؛ یکی از مطالبات مردم است

فرماندار رشت با بیان اینکه ثبات مدیریت شهری یکی از نیازها و خواسته‌های مردم است، گفت: آنچه که در سنوات قبل شاهد بودیم کاهش عمر مفید خدمات و عمران شهری بوده است.