افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
داشتن شفافیت از اولویت‌های اصلی شهرداری سنندج است 06 مهر 1400

داشتن شفافیت از اولویت‌های اصلی شهرداری سنندج است

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج توجە بە حقوق شهروندی را از دیگر وظایف شهردار دانست و گفت: شفافیت‌سازی خود یکی از اصلی‌ترین وظایف شهردار است، زیرا هرچە شفافیت بیشتر باشد از رانت و فساد در سیستم دولتی جلوگیری خواهد شد