افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
جلب مشارکت در پروژه های شهری مقدمه تحقق درآمد پایدار شهرداری ها است 18 آبان 1400
رئیس فراکسیون مدیریت شهری:

جلب مشارکت در پروژه های شهری مقدمه تحقق درآمد پایدار شهرداری ها است

رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد زمینه های قانونی برای درآمدهای پایدار کلانشهرها و استفاده از ظرفیت شهرداری جهت تحقق آن و جلب مشارکت در تامین مالی پروژه های شهری را از جمله موارد مهم در راستای ایجاد درآمدهای پایدار است.

بررسی مدل انتخابات تناسبی در فراکسیون مدیریت شهری مجلس 29 مرداد 1399
به منظور اصلاح نظام انتخابات مطرح شد

بررسی مدل انتخابات تناسبی در فراکسیون مدیریت شهری مجلس

نشست فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی به منظور اصلاح نظام انتخابات برگزار شد و در آن مدلی به نام شیوه انتخابات تناسبی ارائه شده و جزییات آن تشریح شد.