افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
شهردار اراک شوراباور نبوده، نیست و نخواهد بود 03 تیر 1399
رئیس شورا:

شهردار اراک شوراباور نبوده، نیست و نخواهد بود

رییس شورای شهر اراک گفت: شهردار خود را مکلف به پاسخگویی به شورا نمی داند به همین دلیل شوراباور نبوده، نیست و نخواهد بود.