افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
انتصاب مدیران توانمند و مبارزه با فساد اولویت شهرداری بندرعباس 17 مهر 1400
رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس تاکید کرد:

انتصاب مدیران توانمند و مبارزه با فساد اولویت شهرداری بندرعباس

رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: انتصاب مدیران توانمند، مبارزه با فساد در شهرداری بندرعباس، تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به درخواست ها و مشکلات آنها از اولویت های شهرداری بندرعباس باشد