افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
اخذ عوارض از محدوده زوج وفرد را سریعتر لغو کنید 11 بهمن 1397
نامه فرماندار تهران به محسن هاشمی: 

اخذ عوارض از محدوده زوج وفرد را سریعتر لغو کنید

نامه فرماندار به رییس شورای شهر تهران: اخذ عوارض از محدوده زوج وفرد را سریعتر لغو کنید