| Saturday, 21 May , 2022
بهینه سازی مصرف انرژی در دستور کار  متروی تهران 24 شهریور 1400

بهینه سازی مصرف انرژی در دستور کار متروی تهران

نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه گفت: توان مورد نیاز برای ناوگان قطار و ایستگاه ها وابسته در مترو از انرژی برق می باشد و انرژی های فسیلی در مترو بسیار ناچیز بکار گرفته می شود. بهینه سازی مصرف انرژی و منابع طبیعی همواره در دستور كار شركت بهره برداري متروي تهران و حومه بوده است