| Friday, 27 May , 2022
عهد ۸ گانه شهردار جدید با کرمانی ها 08 آبان 1400
در مراسم معارفه شهردار کرمان عنوان شد

عهد ۸ گانه شهردار جدید با کرمانی ها

شهردار کرمان شفافیت حداکثری با مردم، حرکت به سمت احیای جهان شهری کرمان، اولویت دهی به مستضعفین و محرومین، تلاش برای مدیریت عالمانه، نخبگانی و استفاده از نیروهای بی بدیل انسانی، تلاش برای تسهیل امور مردم به ویژه در حوزه تفریح، زنان، ورزش، استقبال از حضور همه صاحبان سرمایه، تعامل حداکثری در مدیریت شهری با مسئولین و شهردار همه بودن را از عهد خود با مردم برشمرد.