| Monday, 23 May , 2022
تصویب مطالعات امکان سنجی خط ۴ متروی مشهد مقدس در شورای عالی ترافیک شهرهای کشور 04 آذر 1400
جمالی نژاد خبر داد:

تصویب مطالعات امکان سنجی خط ۴ متروی مشهد مقدس در شورای عالی ترافیک شهرهای کشور

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور از تصویب مطالعات امکان سنجی خط ۴ متروی مشهد مقدس در یکصدو شصت و نهمین جلسه این شورا خبر داد.