| Saturday, 21 May , 2022
اتوبوس‌های هوشمند «سهند – تبریز» راه اندازی می‌شود 16 بهمن 1400

اتوبوس‌های هوشمند «سهند – تبریز» راه اندازی می‌شود

رئیس شورای شهر سهند از انجام توافقاتی مبنی بر راه اندازی اتوبوس های هوشمند «سهند - تبریز» خبرداد.