| Saturday, 21 May , 2022
نیازمند مدیریت واحد خدمات شهری هستیم 19 اسفند 1400

نیازمند مدیریت واحد خدمات شهری هستیم

رئیس شورای شهر زرقان امروز پنجشنبه ۱۹ اسفند در نشست خبری که با حضور خبرنگاران برگزار شد ، با بیان اینکه یکی از وظایف ما ایجاد بستر و زمینه عرض اندام برای مدیریت نیروهای جوان، نخبه و متعهد ، است ،گفت :در حال حاضر در حوزه بکارگیری و ایجاد بستر برای نیروهای توانمند، متخصص و متعهد و شایسته دچار ضعف و نقیصه هستیم. 

نگاه بنگاهی به شهرداری و شورای شهر نداشته باشیم 19 اسفند 1400

نگاه بنگاهی به شهرداری و شورای شهر نداشته باشیم

شهردار زرقان امروز پنجشنبه 19 اسفند در نشست خبری که با حضور خبرنگاران و تعدادی از اعضا شورای شهر برگزار شد با بیان به اینکه نیازمند کاهش هزینه های شهرداری در این شرایط هستیم ، گفت : شهرداری و شورای شهر بازار و بنگاه کار یابی نیست.