| Saturday, 21 May , 2022
شهر جدید عالیشهر از آغاز تا امروز 01 شهریور 1399

شهر جدید عالیشهر از آغاز تا امروز

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید عالیشهر گفت: شهرهای جدید به منظور ساماندهی و توسعه برنامه‌ریزی شده شهرهای بزرگ و با اهدافی مثل جلوگیری از توسعه بی‌رویه مادرشهر، جذب سرریز جمعیت با ایجاد کانون‌های اشتغال در شهر جدید، جلوگیری از بالا رفتن قیمت زمین و ایجاد حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، سبک شدن بار ترافیک در مادرشهر ایجاد می‌شوند.