| Saturday, 21 May , 2022
شهردار اصفهان: رویای ما شهر اسلامی و رفتن به سوی آن است 08 مهر 1400

شهردار اصفهان: رویای ما شهر اسلامی و رفتن به سوی آن است

شهردار اصفهان گفت: هر کسی برای این شهر رویایی دارد و رویای ما شهر اسلامی و تجلی اسما الحسنی در دل شهر اصفهان است