| Monday, 23 May , 2022
مراسم تحلیف شواری شهر یاسوج ناتمام ماند 16 شهریور 1400

مراسم تحلیف شواری شهر یاسوج ناتمام ماند

مراسم تحلیف شواری شهر یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضاء ناتمام ماند.