| Friday, 20 May , 2022
شهردار اصفهان معرفی شد 06 شهریور 1400

شهردار اصفهان معرفی شد

در ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، علی قاسم زاده به عنوان شهردار اصفهان معرفی شد