| Friday, 20 May , 2022
اجرای قرارداد میلیاردی برای توسعه شهر صدرا 24 فروردین 1401

اجرای قرارداد میلیاردی برای توسعه شهر صدرا

شهردار صدرا از اجرای قرارداد ۳هزار میلیاردی شهر صدرا برای  توسعه این شهر خبر داد .

آمادگی شهرداری صدرا برای مشارکت و تکمیل مجموعه ورزشی کارگران 09 اسفند 1400

آمادگی شهرداری صدرا برای مشارکت و تکمیل مجموعه ورزشی کارگران

شهردار صدرا گفت : تکمیل مجموعه بزرگ فرهنگی و ورزشی کارگران ، ساماندهی و رفع مشکلات کارگران ساختمانی صدرا در اولویت مجموعه شهرداری صدرا قرار دارد.