افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از تخلف شهرداری ها کافی نیست 05 آذر 1399
عضو شورای اسلامی شهرستان جهرم:

اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از تخلف شهرداری ها کافی نیست

شاکری با بیان اینکه اصلاح کمیسیون ماده 100 به تنهایی برای جلوگیری از تخلف کافی نیست گفت: اگرچه اصلاح ماده صد قانون شهرداری لازم و ضروری است اما ابتدا بایستی فکری بحال سایر موضوعات از جمله؛ تعیین تکلیف زمین های قولنامه ای و صلاحیت امور اراضی در مورد حریم ها کرد.